Aktualności

Dział informacyjny

Świadczenia statutowe

Członek Związku nabywa prawo do zasiłku statutowego po sześciu miesiącach przynależności do Związku.
Zasiłki statutowe wypłacane z tytułu:

Czytaj więcej »
O nas

O związku

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej aktywnie uczestniczył w procesie integracji Petrochemii Płock S.A. i CPN S.A. już w 1990 roku. Jej głównym celem było

Czytaj więcej »
O nas

Nasza organizacja

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej jest organizacją związkową, na której pomoc i wsparcie mogą liczyć wszyscy pracownicy PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej

Czytaj więcej »
Historia

O naszym związku

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej jest organizacją związkową, która kontynuuje działalność po byłej organizacji funkcjonującej w Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. powstałej

Czytaj więcej »
Z pracy Związku

Deklaracja członkowska

1. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ. Plik do pobrania: 2. DANE  ORGANIZACYJNE:    • KONTO: Powszechna Kasa Oszczędności BANK POLSKI

Czytaj więcej »
Dział informacyjny

Protokół powyborczy MZZ

Międzyzakładowy  Związek  Zawodowy  Pracowników PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej informuje, że Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego  ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej

Czytaj więcej »
Dział informacyjny

Odpis KRS związku

Aktualny odpis Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej  z Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na dzień 22.08.2019 r.

Czytaj więcej »
O nas

Zakres działania związku

Zakresem działania Związku w szczególności jest: Reprezentowanie interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych swoich członków wobec pracodawcy, organów administracji państwowej gospodarczej, organizacji społecznych i samorządowych. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów

Czytaj więcej »
O nas

Główne cele związku

Celem Związku jest: Ochrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy

Czytaj więcej »