Deklaracja członkowska

1. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Plik do pobrania:

2. DANE  ORGANIZACYJNE:   

• KONTO: Powszechna Kasa Oszczędności BANK POLSKI S.A. ODDZIAŁ 2  w  SZCZECINIE,
• NR KONTA: 28 1020 4795 0000 9602 0124  2270
• ZWIĄZEK ZAREJESTROWANY: KRS O NUMERZE:  0000245937
• REGON – 320197319
• NIP – 851 296 8789  
• PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE, ul. Drzymały 5, 70-217 SZCZECIN

3. FUNDUSZE ZWIĄZKU:

Organizacja związkowa przyznaje z Funduszu Związkowego dla wszystkich członków związku premię świąteczną na dzień Bożego Narodzenia. Wysokość premii ustala Zarząd Związku.

4. ZASIŁKI STATUTOWE

Członek Związku nabywa prawo do zasiłku statutowego po sześciu miesiącach przynależności do Związku.

Zasiłki statutowe wypłacane z tytułu:

1.     urodzenia dziecka                                                                

2.     zgonu członka Związku                                                          

3.     zgonu członka rodziny                                                           

 / ojca, matki, teścia, teściowej, współmałżonka oraz dzieci będące na ich utrzymaniu/

Pracownicy – członkowie Związku, odchodzący na emeryturę lub rentę otrzymują upominek.  

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest