O naszym związku

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej jest organizacją związkową, która kontynuuje działalność po byłej organizacji funkcjonującej w Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. powstałej w 1981 roku. Kierownictwo Związku uczestniczy w rozwoju ogólnokrajowych struktur i bierze udział w nawiązaniu współpracy z europejskimi związkami zawodowymi.

2019 – 2022 – obecna kadencja organów związkowych

2019 – udział w negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ORLEN Administracja

2011 – udział w tworzeniu docelowej sprzedaży hurtowej PKN ORLEN S.A.

2007 – udział w negocjacjach nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) – umowy społecznej będącej źródłem prawa pracy, zawieranej w drodze rokowań pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi.

2006 – 2010 – I kadencja

2006 – Udział w procesie restrukturyzacji pionu detalicznego i Komunikacji Korporacyjnej

2005 – Powstanie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej utworzony na bazie Związków Zawodowych działających w Regionalnych Jednostkach Organizacyjnych  PKN ORLEN S.A

1995 – Udział w konsultacjach dotyczących komercjalizacji CPN S.A.

1990 – 1996 – Udział w konsultacjach dotyczących przekształceń polskiego sektora naftowego

1984 – Tworzenie Struktury Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

1983 – Założenie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

1981 – Powstanie Sekcji Krajowej Związków Zawodowych Pracowników Centrali Produktów Naftowych CPN  w ramach utworzonych organizacji związkowych w Okręgowych Dyrekcjach CPN.

1990 – 1995 – Udział w konsultacjach dotyczących przekształceń polskiego sektora naftowego

1995 – 1998 – Udział w konsultacjach dotyczących komercjalizacji CPN S.A.

1982 – Utworzenie  Sekcji Krajowej Związków Zawodowych Pracowników CPN

1983 – Pionki –  Założenie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

1984 – Bytom – Powołanie Struktury Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest