Protokół powyborczy MZZ

Międzyzakładowy  Związek  Zawodowy  Pracowników PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej informuje, że Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego  ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Płocku dokonało wyboru władz związkowych na kadencję 2018-2022 w składzie:

Prezydium Zarządu Związku:

Kędzierski Zdzisław   

Klimczak Ewa 

Ziółek Sławomir   

Świstoń Krystyna   

Wróbel Dariusz  

Modzelewska Izabela    

Trzaska Zofia  

Perłowska Beata  

Stybel Jerzy   

 

Przewodniczący Związku

Zastępca  Przewodniczącego

Zastępca  Przewodniczącego

Sekretarz

Członek Prezydium Zarządu Związku

Członek Prezydium Zarządu Związku

Członek Prezydium Zarządu Związku

Członek Prezydium Zarządu Związku

Członek Prezydium Zarządu Związku

 

Zarząd Związku:

Kędzierski Zdzisław

Klimczak Ewa

Zaraś-Leśniowska Ewa

Ziółek Sławomir

Świstoń Krystyna

 

Przewodniczący Zarządu Związku

Zastępca Przewodniczącego

Zastępca Przewodniczącego

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

Członkowie Zarządu Związku:

Modzelewska Izabela

Wróbel Dariusz

Trzaska Zofia

Perłowska Beata

Stybel Jerzy

Jerzy Klimczak

Rzeźnicka Joanna

Szczepkowski Tomasz

Sulewska Ewa

Misztal Grażyna

Pałka Teresa

Góralska Jolanta

Tarnawski Artur

Komisja Rewizyjna:

Skrok Maciej

Chwajoł Marek

Rafał Serafin

 

 Przewodniczący Komisji

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest