Spotkania negocjacyjne

W ramach prowadzonej działalności Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników PKN ORLEN S.A i Grupy Kapitałowej brał udział w wielu spotkaniach negocjacyjnych: Związek jest sygnatariuszem: • podpisanego w 2008 roku Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

W ramach prowadzonej działalności Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników PKN ORLEN S.A i Grupy Kapitałowej brał udział w wielu spotkaniach negocjacyjnych: 

  1. Związek jest sygnatariuszem:
    • podpisanego w 2008 roku Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla Pracowników PKN ORLEN S.A.
    • tworzonych ZUSP. w Spółkach Grupy Kapitałowej PKN, w tym również Protokołów Dodatkowych.
  2. Związek brał czynny udział w opracowaniu czterech Protokołów Dodatkowych do ZUZP.
  3. Związek uczestniczy w corocznych negocjacjach nad Porozumieniem w sprawie wzrostu wynagrodzeń w PKN ORLEN S.A. i Spółkach Grupy Kapitałowej.
  4. Związek uczestniczył w tworzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych.
  5. Związek wypracowywał wspólne stanowisko do Porozumienia Zbiorowego w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej pracowniczym planem kapitałowym w PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej.
  6. Związek uczestniczy w procesie dokonywania zmian m.in., w zapisach układów zbiorowych, Regulaminach Pracy, Regulaminach Wynagradzania i innych związanych ze stosunkiem pracy w PKN ORLEN S.A. i Spółkach Grupy Kapitałowej.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest