Świadczenia statutowe

Członek Związku nabywa prawo do zasiłku statutowego po sześciu miesiącach przynależności do Związku. Zasiłki statutowe wypłacane z tytułu:

ZASADY OTRZYMYWANIA ŚWIADCZEŃ STATUTOWYCH.
Członek Związku nabywa prawo do zasiłku statutowego po sześciu miesiącach przynależności do Związku.

Zasiłki statutowe wypłacane z tytułu:
• urodzenia dziecka,
• zgonu członka Związku,
• zgonu członka rodziny,
/ ojca, matki, teścia, teściowej, współmałżonka oraz dzieci będące na ich utrzymaniu/

Pracownicy – członkowie Związku, którzy odchodzą na emeryturę lub rentę otrzymują upominek.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest