O związku

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej aktywnie uczestniczył w procesie integracji Petrochemii Płock S.A. i CPN S.A. już w 1990 roku. Jej głównym celem było utworzenie PKN ORLEN S.A. Następnie braliśmy udział w procesie restrukturyzacji pracowniczej, w którym zagadnienia dotyczące Pracowników były dla nas najważniejsze (wynegocjowano osłony pracownicze, w tym również pakiet socjalny).

Podczas podejmowanych przez nas wszelakiego rodzaju działań i interwencji dobro pracownika jest zawsze stawiane na pierwszym miejscu.

Dążymy do stworzenia profesjonalnych relacji pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem umożliwiających efektywne rozwiązanie problemów i korzystne załatwienie spraw dla każdej ze Stron.

Stworzona struktura Organizacji, umożliwia łatwy dostęp do naszych Członków związku zarówno w PKN ORLEN S.A. jak i Grupie Kapitałowej. Można się z nami skontaktować e-mailem, telefonicznie lub bezpośrednio zgłosić się do osób zamieszczonych w sekcji „Kontakt”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest