Prośba o opinie w sprawie poselskiego projektu ustawy

Koleżanki i Koledzy

Przewodniczące/Przewodniczący
– Ogólnokrajowych Organizacji Członkowskich OPZZ
– Rad Wojewódzkich OPZZ

Członkinie/Członkowie
– Komisji Problemowych OPZZ

Z upoważnienia Wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina w załączeniu przekazuję projekt ustawy z prośbą o wyrażenie opinii:

– poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt dot. zwiększenia nakładów na Ochronę Zdrowia do 7,2 % PKB

Ewentualne uwagi proszę przesyłać do Pani Renaty Górnej, na adres mailowy do dnia 4 lutego 2020 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest