Główne cele związku

Celem Związku jest:

  1. Ochrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin.
  2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwych stosunków międzyludzkich.
  3. Utrzymanie i rozwijanie łączności z organizacjami związkowymi w kraju i za granicą.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest